Regulamin

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego sklep.tech.net.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod am-wigraszek.pl lub amkajaki.eu, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy tech.net.pl Paweł Mejza a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Użytkownik składający zamówienie powinien zapoznać się z poniższym regulaminem 

1 Postanowienia ogólne

Sklep jest własnością A.M. Wigraszek Andrzej Mackiewicz podmiotu wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Gminę Suwałki zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP844-208-54-63  Regon: 200643370. 

Kontakt ze sklepem jest możliwy za pomocą strony internetowej sklepu www.am-wigraszek.pl , amkajaki.eu, adresu e-mail  a.m.wigraszek@wp.pl , biuro.kajaki@wp.pl , kontakt@am-wigraszek.pl. 

Telefonicznie pod numerem +48 531 750 617 lub +48 507 048 617 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-18:00 oraz osobiście po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. 

2 Składanie zamówień 

1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu, telefonicznie lub drogą mailową. 
3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 
4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowe, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.
5. Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia. 
6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatność przelewem lub wyborem opcji „za pobraniem”.

3 Towar 

1. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie. 

4 Koszty i termin wysyłki 

1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. 
2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Przy wyborze opcji płatności "przelew" lub przelewem online" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). 
3. Koszty przesyłki pokrywa kupujący. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link
"Koszty transportu".

4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 14 dni. W przypadku braku towaru na stanie sklepu lub przy opcji sprowadzenia części na zamówienie czas realizacji może wynieść około 21 dni, nie dłużej jednak niż 30 dni.

5. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.am-wigraszek.pl dostarczamy wykorzystując własny transport samochodowy lub korzystamy z usług kurierskich. 

6. Koszty dostawy towaru ustalany jest indywidualnie.

7. Zamówione towary można odebrać osobiście w siedzibie firmy bezpłatnie.

 

5 Płatności 

1. Każda transakcja potwierdzana jest  paragonem lub fakturą VAT. 
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru ), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych dotpay.pl lub przelewem na konto bankowe sklepu. 

3. osobiście w siedzibie firmy (płatność gotówką)

6 Procedura reklamacji 

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych zawierać powinna niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego, oraz opis przedmiotu reklamacji.) 

2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni . Termin ten jest terminem zawitym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

3. Miejscem składania reklamacji jest siedziba firmy A.M.Wigraszek Andrzej Mackiewicz w siedzibą w Suwałkach bądź drogą mailową po udokumentowaniu i uzasadnieniu.

4. Zwrot towaru zostanie przyjęty tylko wtedy gdy odesłany przez klienta towar nie nosi śladów użytkowania, odesłany towar nie został w żaden sposób uszkodzony oraz razem z odesłanym towarem dołączony będzie dowód zakupu (paragon lub faktura).

5. Koszty zwrotu i wysyłki na gwarancje towaru ponosi kupujący. 

6. Odbiór towaru po gwarancji należy do kupującego. 

7 Zwrot pieniędzy 

Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem bankowym, przekazem pocztowym w terminie 1-14 dni lub w gotówce w zależności od wyboru dokonanego przez klienta. 

8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

9 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.  
2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn.zm.)
3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.am-wigraszek.pl , obowiązuje przez czas nieokreślony i w przyszłości może ulec zmianie.


KONTAKT

Bród Mały 3C, 16-402 Suwałki

amkajak.pl@gmail.com

www.amkajak.pl

tel biuro: 531 750 617

© Copyright 2019 by AM Kajak